Základná škola Soľ 53

 

Navigácia

škola pred rekonštrukciu

Nedeľa 23. 11. 2014
Počet návštev: 1122770

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 23.11.2014)
Ján st Goroľ (I.A)
Zajtra (Pondelok 24.11.2014)
Ján Michalík (V.A)
Adriana Tancošová (VII.B)
Pozajtra (Utorok 25.11.2014)
Martin Ďuďa (VII.C)
Katarína Demeterová (IX.A)
Katarína Goroľová (VIII.A)
Katarína Hladová (IX.A)
Katarína Kroková (II.B)
Katarína Kužilová (V.A)
Katarína Čonková (III.A)
Mgr. Katarína Hajduková
Mgr. Katarína Hajduková
Mgr. Katarína Mihalčinová
Mgr. Katarína Tabaková

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Šarkaniáda

  Dňa 24.10.2014 sa členovia záujmového útvaru Zvládneme to s úsmevom zúčastnili  Šarkaniády.  Počasie nám vyšlo, len šarkanom sa akosi  nechcelo lietať.  Dúfam, že v ďalšom školskom roku sa k nám pripoja aj ďalší výrobcovia šarkanov, veď  mnohí ste si ich tiež vyrobili, alebo  máte doma kúpeného šarkana a leží niekde na polici.

 • Deň jazykov 2014

  V pondelok  3. 11. po prázdninách  sa naši žiaci neučili tak ako inokedy. Prežili jeden netradičný deň, Deň jazykov. Tak ako minulý rok, aj tento rok súťažili a učili sa hrou v troch jazykoch, a to v slovenčine, ruštine i angličtine.

  To, že to bol deň iný ako ostatné, prezrádzalo aj ich oblečenie, boli  oblečení v troch farbách: v bielej, modrej a červenej. Tento deň sa učili hravo a zážitkovo. Svoj talent a nadanie ukázali v programe, ktorý pripravili spolu so svojimi vyučujúcimi. Program nebol jednotvárny, práve naopak bol rôznorodý. Zaznelo slovo, spev, hudba i tanec.

 • Beseda s gynekologičkou

  V utorok 28.10. 2014 sa žiačky 7., 8. a 9. ročníka, v rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu, stretli na besede s gynekologičkou MUDr. Evou Lompartovou.
  Pani doktorka sa v úvode besedy sústredila na zmeny, ktoré nastávajú v tele mladých dievčat práve teraz v období ich dospievania. Ďalej pokračovala zdravotnými problémami, ktorým je možné sa vyhnúť včasnou návštevou gynekológa. Upozornila tiež na to, aká dôležitá je prevencia. Poukázala na potrebu opatrnosti a rôzne nebezpečenstvá práve v tomto veku. Pozornosť venovala aj hygienickým zásadám a návykom. 
  V závere stretnutia mali žiačky priestor pýtať sa na všetko, čo ich z tejto témy zaujíma.
  Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať pani doktorke za to, že si našla čas a ochotne odovzdala naším žiačkam dôležité informácie, a to nielen pre ich terajší, ale aj budúci život. 
  Ďakujeme!

 • Exkurzia Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou

  Dňa 24. októbra sa žiaci 5.A a šiestych ročníkov spolu so svojimi pani učiteľkami zúčastnili exkurzie v neďalekých Hanušovciach nad Topľou. Cieľom bolo Vlastivedné múzeum a zrekonštruovaný archeopark z obdobia praveku až po včasný stredovek.  Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Jedni si mohli pozrieť expozície vnútri múzea a to expozíciu História Vranovského regiónu, ktorá prezentuje históriu vranovského regiónu prostredníctvom exponátov z oblasti archeológie, histórie a etnografie, tiež expozíciu Prírodné pomery okresu Vranov nad Topľou, ktorá podáva prehľad vývoja živej a neživej prírody okresu od druhohôr až po súčasnosť. V tejto expozícii si žiaci mohli vypočuť aj zvuky vtákov žijúcich v našom okrese. Poslednou expozíciou v múzeu bola expozícia Dobovo zariadené interiéry. Táto nám zas ponúkla prehliadku troch miestností zariadených ako šľachtický salón z konca 19. storočia, meštianska obývacia izba zo začiatku 20. storočia a spálňa z polovice 20. storočia. V závere tejto prehliadky si žiaci mohli vypočuť krátku prednášku o tom, čo ich čaká v zrekonštruovanom archeoparku, keďže vonku bolo nepriaznivé počasie, zároveň aj vyskúšať nástroje, aké sa používali pred vyše 30-tisíc rokmi či poprezerať dobové kostýmy z tých čias. Druhá skupina si súčasne mohla pozrieťexpozíciu Duch národa, ktorá je umiestnená v bývalej hospodárskej budove pri druhom hanušovskom kaštieli patriacom pôvodne rodine Šóšovcov. Tu sa mohli zoznámiť s hmotnými pamiatkami a zvykmi ľudu obývajúceho pomedzie Zemplína a Šariša. Expozícia predstavuje typické ukážky zariadenia kuchyne, „parádnej izby“ a komory. Oživujú ju figuríny s ukážkami odevu. Žiaci si mohli vyskúšať aj rôzne remeselné činnosti. Posledná skupina si mohla pozrieť a aj nazrieť do piatich obydlí v spomínanom archeoparku postavených na základe pôdorysov piatich konkrétnych nálezov z východného Slovenska, vypočuť zvuky z replík pravekých nástrojov a vcítiť sa tak aspoň na chvíľu do života ľudí z dávnych dôb. Zážitok umocňoval fakt, že vedomosti, ktoré zúročili na hodinách dejepisu, si tak mohli preskúšať a vidieť v praxi.

 • Tekvicová nočná párty

  Pre žiakov 3. a 4. roč. učiteľky I.st.ZŠ zorganizovali Tekvicovú nočnú párty v rámci vyučovania interkultúry na hodinách anglického jazyka.

  Bola to párty naplnená smiechom, tancom, odvahy a tvorivými aktivitami. Na začiatku sa žiaci oboznámili s tradíciami, ktoré sa konajú v anglicky hovoriacich krajinách. Potom sa všetci prezliekli do svojich strašidelných masiek, v ktorých sa zabávali až do večera. Nasledovalo vyrezávanie a zdobenie tekvíc. Ozdobené tekvice všetkým svietili počas ich spánku v triede.Po práci nasledovala odmena, najedli sa a posilnili, lebo potom hľadali indície večera a poklad za pomoci svojich bateriek.