Základná škola Soľ 53

 

Navigácia

škola pred rekonštrukciu

Piatok 29. 4. 2016
Počet návštev: 1406450

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 29.4.2016)
Jozef Goroľ (I.B)
Radka Jarková (VI.A)
Zajtra (Sobota 30.4.2016)
Jozef Kroka (V.A)
Pozajtra (Nedeľa 1.5.2016)
Kristína Bužová (VIII.A)
Mgr. Mária Tkáčová, PhD.

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Dňa 28.4.2016 (štvrtok) o 12:40 hod 
  sa v triede VI.A uskutoční
  školské kolo speváckej súťaže 
  SLÁVIK SLOVENSKA 2016
  Pozvaní sú všetci žiaci, ktorí radi spievajú a chcú si zasúťažiť.
  Podmienkou je zaspievať jednu slovenskú ľudovú pieseň.
  Tešíme sa na Vás.

 • Važení rodičia, rodičovské združenie spojené s voľbou členov do rady školy sa preklada na stredu 27.04.2016  o 15:30 hod. Účasť rodičov nutná!

   

  Vážení rodičia, v roku 2016 uplynie funkčné obdobie členom Rady školy pri Základnej škole v Soli. V tejto súvislosti je potrebné zvoliť nových členov rady školy. Zvolávam preto zasadnutie rodičovského združenia, na ktorom prebehnú voľby nových členov rady školy na deň  27.4.2016 /streda/ o 15.30 hod. v budove ZŠ. Za rodinu môže voliť len 1 rodič, aj keď má viac detí v škole. V prípade, že sa na voľbách nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, nová voľba sa uskutoční opakovane. V opakovanej voľbe sa nadpolovičná väčšina nevyžaduje. Z rodičov sa volia 4 členovia rady školy a to tak, že sa zakrúžkuje číslo kandidáta pri mene, ktorému chcete dať svoj hlas a vhodíte volebný lístok do urny určenej na voľby.

 • Dňa 22.04.2016 sa žiaci VI.A triedy Ján Michalik a Erik Ranič zúčastnili súťaže Mladý priateľ lesa, ktorú usporiadala SOŠ - lesnícka v Prešove. Súťaže sa zúčastnilo 60 súťažiacich z rôznych základných škôl. Naši žiaci boli úspešní, získali nové skúsenosti a mali možnosť prezrieť si priestory školy, videli ukážky sokoliarstva, trubačov, vábenia zveri a zastrieľali si na laserovej strelnici. Celá súťaž bola veľmi dobre zorganizovaná a niesla sa v príjemnej atmosfére.

 • Dňa 15. mája 2016 sa žiačka našej školy zo 7. A triedy Janka Jurečková zúčastnila festivalu Rómskej piesne v Košiciach. Súťaž v speve pre žiakov prešovského a košického kraja sa konala pod záštitou Matice slovenskej a primátora mesta Košice. Janka zaspievala krásnu pomalú rómsku pieseň „Kecivar rovehas“ čisto a precítene. Hoci sa jej neušlo ani jedno z troch umiestnení, pretože účasť žiakov bola naozaj veľká (26 dievčat a 6 chlapcov), získala uznanie Matice slovenskej.  
  Ďakujeme jej za reprezentáciu našej školy a dúfame, že sa bude v speve aj naďalej zdokonaľovať a svojim krásnym hlasom tešiť všetkých naokolo. 
  Mgr. Agáta Kandalová