Základná škola Soľ 53

 

Navigácia

škola pred rekonštrukciu

Štvrtok 26. 11. 2015
Počet návštev: 1330850

Narodeniny a meniny

Zajtra (Piatok 27.11.2015)
Filip Bužo (V.C)
Simona Bužová (VIII.A)
Milan Feko (VIII.IX.šp)
Milan Goroľ (VIII.IX.šp)
Milan Mitáč (V.C)
Milan Mitáč (VI.Dšp)
Milan Čonka (VI.B)
Mgr. Adriana Hladová
Mgr. Katarína Tabaková
Pozajtra (Sobota 28.11.2015)
Jana Jurečková (VII.A)
Miroslav Vidlička (V.A)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Riaditeľské voľno

  Dňa 25.11.2015 sa uskutoční Celoplošné testovanie žiakov 5-tych ročníkov (Testovanie 5 - 2015).  Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ Soľ 53 v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom žiakom 6.,7.,8. a 9. ročníka z organizačných a technických dôvodov na deň 25.11.2015 (streda) riaditeľské voľno.

 • Testovanie žiakov 5.ročníka

  Riaditeľstvo ZŠ Soľ oznamuje rodičom žiakov 5. ročníka, že v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov  na rok 2015/16 sa dňa 25.11.2015 uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka  z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika, ktorého  sa zúčastnia všetci žiaci 5.ročníka okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie organizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania za účelom zisťovania individuálnej úrovne vedomostí a zručností žiakov z matematiky a materinského jazyka po skončení 4. ročníka základnej školy.

 • Harmonogram Testovanie 5 - 2015

 • Prezentovanie študijných odborov stredných škôl

  Dňa 6.11.2015 navštívil našu školu riaditeľ Spojenej školy v Čaklove p. Král a informoval žiakov 9.ročníka o možnostiach štúdia na škole, priblížil žiakom študijné odbory a výhody štúdia na tejto škole. Dňa 10.11.2015 informovali deviatakov o svojej škole a odboroch zástupcovia SOŠ - ELBA z Prešova. Dňa 13.11.2015 predstavili deviatakom študijné odbory učitelia z SOŠ - A.Dubčeka vo Vranove nad Topľou.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň 16. novembra 2015 (pondelok) riaditeľské voľno z technických príčin .