Základná škola Soľ 53

 

Navigácia

škola pred rekonštrukciu

Pondelok 30. 3. 2015
Počet návštev: 1197364

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 30.3.2015)
Natália Bužová (V.C)
Kristína Daňová (VII.C)
Marcel Ďuďa (VIII.B)
Pozajtra (Streda 1.4.2015)
Dávid Bužo (VI.A)
Marek Ferko (V.C)
Sára Keblešová (IV.A)
Michal Mitáč (I.B)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Cestovné

  Riaditeľstvo ZŠ Soľ  oznamuje, že dňa 30. marca 2015 sa od 13:45 hod. bude vyplácať cestovné. Na vyplatenie sumy je potrebné priniesť občiansky preukaz. Zároveň žiaci z Hlinného, Rudlova a Jastrabia N/T. budú mať triedne rodičovské združenie.

 • Matematický klokan

  Je najväčšia matematická súťaž na svete. V marci 2014 sa do nej zapojilo 6,4 milióna žiakov z 56 krajín.
  Aj žiaci našej školy sa dňa 23.03.2015 zapojili  do tejto veľkej matematickej súťaže. Napriek tomu, že úlohy a riešenia boli náročné pre každú kategóriu klokana neodradilo našich súťažiacich a bojovali s matematickými úlohami a logikami, ktoré v danej chvíli počítania potrápili hlávky súťažiacich. Za odmenu v súťaži každí súťažiaci dostane účastnícky diplom. Najlepší riešiteľ z každej školy dostane diplom školského šampióna. Najúspešnejších 20 % riešiteľov dostane diplom úspešného riešiteľa. Je to pekná výzva aj pre iných žiakov našej školy zapojiť sa do súťaže a aj porovnať si sily v riešení rôznych úloh z matematiky v rámci celého sveta a Slovenska.  
  Samozrejme organizátori  nezabudli potešiť všetkých účastníkov súťaže tým, že budú zaradení do žrebovania o hodnotné tablety. Veríme, že šťastie  sa usmeje  aj na našich žiakov školy, ktorí nabrali odvahu a zapojili sa do neľahkej a ťažkej vedomostnej súťaže. O rok sa tešíme na ďalších našich spolužiakov z tejto školy.

 • Deň Ľudovíta Štúra

  Rok 2015 je vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Keďže si to chceli pripomenúť aj žiaci našej školy, pani učiteľky predmetovej komisie Jazyk a komunikácia pripravili dňa 18. marca pre žiakov II. stupňa netradičné vyučovanie. Pripomenuli si tak 200. výročie narodenia tejto významnej osobnosti v našich dejinách. Celé vyučovanie sa nieslo v tomto duchu. Na vyučovacích hodinách si žiaci mohli vyskúšať prepis textu zo Štúrovej slovenčiny do upravenej Hattalovej. Nenásilnou formou sa mohli niektorí naučiť, niektorí si zopakovať významných štúrovských básnikov. Keďže štúrovci mali blízko k ľudovej slovesnosti, každá trieda mala za úlohu pod vedením triedneho učiteľa nacvičiť určenú ľudovú pieseň, ktorá zaznela v závere dňa v telocvični pri spoločnom programe. Dozvedeli sa tiež, kto bola Adela Ostrolúcka a ako ovplyvnila Štúrov život. Tento deň bol ukončený spoločným stretnutím v telocvični. V úvodnej prezentácii sa žiaci mohli dozvedieť, v akých rôznych oblastiach sa Ľudovít Štúr angažoval a aké miesto zohral vo formovaní slovenského moderného národa. Následne odznela krátka zvuková ukážka Štúrovho vystúpenia na Uhorskom sneme. V programe vystúpili žiaci z divadelného krúžku s krátkou scénkou, odznela známa pieseň Kopala studienku v podaní žiačok z hudobného krúžku, nechýbalo ani vedomostné okienko vo forme krátkeho kvízu. Žiaci, ktorí sa doň zapojili a odpovedali správne na otázky zo života Štúra, boli odmenení. Záver už patril ľudovým piesňam, ktoré si spoločne zaspievali a tým aj ukončili tento zaujímavý a netradičný deň.

 • Beseda "Pravda o drogách"

  Dňa 13.3.2015 sa žiaci II.stupňa zúčastnili besedy o drogách. Zorganizovala ju nezisková organizácia Slovensko bez drog. Žiaci besedovali o emóciách, dôležitosti hovoriť pravdu, škodlivých účinkoch drog a o tom, ako pomáhať svojej rodine a priateľom pri tom, aby žili bez drog. Žiaci na záver zložili sľub protidrogového šerifa.

  Sľub protidrogového šerifa

 • Prednáška na tému "Na štarte k mužnosti"

  Dňa 12.3.2015 sa konala prednáška pre žiakov 6. a 7. ročníka na tému: ,,Na štarte k mužnosti“. Prednášku realizovala Ing. Z. Šutá z MP Education. Obsah: anatómia, mužské pohlavné orgány, hormóny, puberta, vhodná životospráva, správne hygienické návyky. V tento deň sa zároveň uskutočnila prednáška pre žiakov a žiačky 9. ročníka na tému: ,,Dievčatá z Venuše, Chlapci z Marsu“ s pani lektorkou Šutou. Obsahom prednášky boli vzťahy, dospievanie, reprodukčné zdravie, preventívne prehliadky, vhodné sexuálne správanie, pohlavné choroby, prevencia, antikoncepcia.