Základná škola Soľ 53

 

Navigácia

škola pred rekonštrukciu

Štvrtok 27. 11. 2014
Počet návštev: 1125325

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 27.11.2014)
Simona Bužová (VII.A)
Milan Feko (VIII.Cšp)
Milan Goroľ (VIII.Cšp)
Milan Jurmák (IX.B)
Milan Mitáč (V.Dšp)
Milan Čonka (V.B)
Mgr. Adriana Hladová
Mgr. Katarína Tabaková
Zajtra (Piatok 28.11.2014)
Jana Jurečková (VI.A)
Miroslav Vidlička (IV.B)
Pozajtra (Sobota 29.11.2014)
Terézia Bužová (VI.B)
Sofia Dobranská (III.A)
Katarína Čonková (III.A)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 20. november - Medzinárodný deň bez fajčenia

  Fajčenie patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia na celom svete. Medzinárodnému dňu bez fajčenia je venovaný tretí novembrový štvrtok. Žiaci prvého stupňa na našej škole sa taktiež chceli pričiniť o to, aby upozornili na škodlivosť fajčenia na zdravie človeka. Na hodinách výtvarnej výchovy zhotovili práce zamerané proti fajčeniu. Tie umiestnili na nástenky v triedach a niektoré na panel vo vestibule našej školy.

 • Šarkaniáda

  Dňa 24.10.2014 sa členovia záujmového útvaru Zvládneme to s úsmevom zúčastnili  Šarkaniády.  Počasie nám vyšlo, len šarkanom sa akosi  nechcelo lietať.  Dúfam, že v ďalšom školskom roku sa k nám pripoja aj ďalší výrobcovia šarkanov, veď  mnohí ste si ich tiež vyrobili, alebo  máte doma kúpeného šarkana a leží niekde na polici.

 • Deň jazykov 2014

  V pondelok  3. 11. po prázdninách  sa naši žiaci neučili tak ako inokedy. Prežili jeden netradičný deň, Deň jazykov. Tak ako minulý rok, aj tento rok súťažili a učili sa hrou v troch jazykoch, a to v slovenčine, ruštine i angličtine.

  To, že to bol deň iný ako ostatné, prezrádzalo aj ich oblečenie, boli  oblečení v troch farbách: v bielej, modrej a červenej. Tento deň sa učili hravo a zážitkovo. Svoj talent a nadanie ukázali v programe, ktorý pripravili spolu so svojimi vyučujúcimi. Program nebol jednotvárny, práve naopak bol rôznorodý. Zaznelo slovo, spev, hudba i tanec.

 • Beseda s gynekologičkou

  V utorok 28.10. 2014 sa žiačky 7., 8. a 9. ročníka, v rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu, stretli na besede s gynekologičkou MUDr. Evou Lompartovou.
  Pani doktorka sa v úvode besedy sústredila na zmeny, ktoré nastávajú v tele mladých dievčat práve teraz v období ich dospievania. Ďalej pokračovala zdravotnými problémami, ktorým je možné sa vyhnúť včasnou návštevou gynekológa. Upozornila tiež na to, aká dôležitá je prevencia. Poukázala na potrebu opatrnosti a rôzne nebezpečenstvá práve v tomto veku. Pozornosť venovala aj hygienickým zásadám a návykom. 
  V závere stretnutia mali žiačky priestor pýtať sa na všetko, čo ich z tejto témy zaujíma.
  Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať pani doktorke za to, že si našla čas a ochotne odovzdala naším žiačkam dôležité informácie, a to nielen pre ich terajší, ale aj budúci život. 
  Ďakujeme!

 • Exkurzia Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou

  Dňa 24. októbra sa žiaci 5.A a šiestych ročníkov spolu so svojimi pani učiteľkami zúčastnili exkurzie v neďalekých Hanušovciach nad Topľou. Cieľom bolo Vlastivedné múzeum a zrekonštruovaný archeopark z obdobia praveku až po včasný stredovek.  Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Jedni si mohli pozrieť expozície vnútri múzea a to expozíciu História Vranovského regiónu, ktorá prezentuje históriu vranovského regiónu prostredníctvom exponátov z oblasti archeológie, histórie a etnografie, tiež expozíciu Prírodné pomery okresu Vranov nad Topľou, ktorá podáva prehľad vývoja živej a neživej prírody okresu od druhohôr až po súčasnosť. V tejto expozícii si žiaci mohli vypočuť aj zvuky vtákov žijúcich v našom okrese. Poslednou expozíciou v múzeu bola expozícia Dobovo zariadené interiéry. Táto nám zas ponúkla prehliadku troch miestností zariadených ako šľachtický salón z konca 19. storočia, meštianska obývacia izba zo začiatku 20. storočia a spálňa z polovice 20. storočia. V závere tejto prehliadky si žiaci mohli vypočuť krátku prednášku o tom, čo ich čaká v zrekonštruovanom archeoparku, keďže vonku bolo nepriaznivé počasie, zároveň aj vyskúšať nástroje, aké sa používali pred vyše 30-tisíc rokmi či poprezerať dobové kostýmy z tých čias. Druhá skupina si súčasne mohla pozrieťexpozíciu Duch národa, ktorá je umiestnená v bývalej hospodárskej budove pri druhom hanušovskom kaštieli patriacom pôvodne rodine Šóšovcov. Tu sa mohli zoznámiť s hmotnými pamiatkami a zvykmi ľudu obývajúceho pomedzie Zemplína a Šariša. Expozícia predstavuje typické ukážky zariadenia kuchyne, „parádnej izby“ a komory. Oživujú ju figuríny s ukážkami odevu. Žiaci si mohli vyskúšať aj rôzne remeselné činnosti. Posledná skupina si mohla pozrieť a aj nazrieť do piatich obydlí v spomínanom archeoparku postavených na základe pôdorysov piatich konkrétnych nálezov z východného Slovenska, vypočuť zvuky z replík pravekých nástrojov a vcítiť sa tak aspoň na chvíľu do života ľudí z dávnych dôb. Zážitok umocňoval fakt, že vedomosti, ktoré zúročili na hodinách dejepisu, si tak mohli preskúšať a vidieť v praxi.