Základná škola Soľ 53

 

Navigácia

škola pred rekonštrukciu

Piatok 6. 3. 2015
Počet návštev: 1185437

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 6.3.2015)
Radoslav Bužo (IX.B)
Radoslav Bužo (IX.B)
Radoslav Bužo (VI.B)
Radoslav Goroľ (VI.C)
Mgr. Tatiana Kmecová
Zajtra (Sobota 7.3.2015)
Tomáš Hajník (IX.A)
Lukáš Jurmák (VI.Dšp)
Natália Manduľáková (VI.A)
Lukáš Čikala (V.B)
Tomáš Ferko (VI.C)
Tomáš Hajník (IX.A)
Tomáš Keresteš (VII.A)
Tomáš Kroka (VII.B)
Tomáš Matta (IX.A)
Tomáš Ďuďa (III.B)
Pozajtra (Nedeľa 8.3.2015)
Andrea Jarková (III.B)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Deň otvorených dverí a Deň remesiel na SOŠ - Drevárskej vo Vranove nad Topľou

  Dňa 20.2.2015 sa žiaci 9.A a 9.B triedy spolu s triednymi učiteľmi a výchovnou poradkyňou zúčastnili Dňa otvorených dverí a Dňa remesiel na SOŠ - Drevárskej vo Vranove nad Topľou. Žiaci videli zaujímavý kultúrny program, ukážky rôznych druhov remesiel a výrobkov. Zároveň boli oboznámení so študijnými odbormi na škole a možnosťami uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce. Žiaci strávili nielen príjemný, ale predovšetkým užitočný deň pre ich budúcnosť.                                                                              

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny sa v školskom roku 2014/2015 začnú v pondelok 23.2.2015 a skončia sa v piatok 27.2.2015. Školské vyučovanie sa začne v pondelok 2.3.2015.

 • Školský karneval

  13. februára 2015 sa uskutočnil školský karneval, ktorý sa niesol v pirátskom duchu, s krásnou výzdobou a súťažami s touto tematikou. Všetci žiaci sa zabávali, tancovali a súťažili. Po malom občerstvení nasledovalo hľadanie indícií a kľúča k pokladu. Na záver boli všetci žiaci odmenení cenou, ktorú si vytiahli v tombole. Bolo to príjemne strávené popoludnie, na ktoré budú žiaci dlho spomínať.

 • Prednáška k Medzinárodnému dňu za bezpečnejší internet

  Naša škola sa zapojila do osláv Medzinárodného dňa za bezpečnejší internet, ktorý sa celosvetovo oslavuje 8. februára. Tento rok sa na slovenských školách oslavoval 10. februára a bol venovaný téme "Kyberšikana". Pán učiteľ Hudák zorganizoval pre žiakov 8. a 9. ročníka prednášku na túto tému. Žiaci sa bližšie oboznámili s touto problematikou, uvedomili si prepojenie tradičnej šikany s kyberšikanou, spoznali rôzne formy kyberšikany, pozreli si ukážku videa z projektu OVCE.sk a oboznámili sa s legislatívou SR v oblasti kyberšikany. Nakoniec si mohli vziať letáky, ktoré škole poskytlo Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ v Prešove.

 • Chrípkové prázdniny

  Riaditeľstvo ZŠ v Soli vyhlasuje chrípkové prázdniny v dňoch 5.2.2015 (štvrtok) a 6.2.2015 (piatok). Školské vyučovanie sa začne v pondelok 9.2.2015.