Základná škola Soľ 53

 

Navigácia

škola pred rekonštrukciu

Sobota 20. 12. 2014
Počet návštev: 1139081

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 20.12.2014)
Dominika Mitáčová (V.B)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Rodičovské združenie 9. ročníka

  Dňa 10.12.2014 sa uskutočnilo rodičovské združenie 9. ročníka, na ktorom sa zučastnili nielen rodičia, triedni učitelia, ale aj žiaci. Na rodičovské združenie boli pozvaní zástupcovia SOŠ, na ktorých pokračuje v ďalšom štúdiu väčšina našich žiakov. Zo Spojenej školy Čaklov - p. Ing. Fedorová, zo SOŠ A. Dubčeka - p. Ing. Vagaská a zo SOŠ drevárskej - p. Ing. Molnár a p. Dr. Kováčová, informovali rodičov a žiakov o možnostiach štúdia na ich školách, teda odboroch, ale aj uplatnení sa študentov po skončení školy na trhu práce. Žiaci a rodičia sa dozvedeli nové a aktuálne informácie, ale boli oboznámení aj s mimoškolskou činnosťou žiakov, úspechmi a plánmi do budúcnosti. Veríme, že stretnutie sa nieslo nielen v príjemnej atmosfére, ale predovšetkým splnilo svoj účel a teda napomohlo k lepšej orientácii v odboroch na SOŠ a možno i uľahčilo výber tej "správnej školy a odboru" pre našich žiakov. Výchovná poradkyňa: Katarína Tabaková

 • Vianočná akadémia a Vianočná burza

 • Cestovné

  Riaditeľstvo ZŠ Soľ  oznamuje, že dňa 16. 12. 2014 sa od 13:30 hod. bude vyplácať cestovné. Na vyplatenie sumy je potrebné priniesť občiansky preukaz

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 16.12. 2014  od  13:30 - 16:00 hod.  v triedach školy. Účasť nutná ! 

 • Rodičovské združenie pre žiakov 9.ročníka

  Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, určené pre žiakov 9.ročníka a končiacich žiakov,  ktoré sa uskutoční 10.12.2014  o  15:00 hod.  v jedálni  školy. Účasť nutná !