Základná škola Soľ 53

 

Navigácia

škola pred rekonštrukciu

Sobota 23. 5. 2015
Počet návštev: 1229456

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 23.5.2015)
Zdeno Kroka (III.B)
Tomáš Matta (IX.A)
Mgr. Jarmila Maťašovská
Zajtra (Nedeľa 24.5.2015)
Eva Turtáková (V.A)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Medzinárodný deň mlieka

  Dňa 19. mája sme si na našej škole pripomenuli Medzinárodný deň mlieka, ktorý sa slávi každý tretí utorok v máji od roku 1957pod záštitou Medzinárodnej mliekarenskej federácie. Tejto téme sa venovali žiaci a pedagogickí zamestnanci vo vyučovacom procese. Výtvarné práce sú prezentované v priestoroch školy. Mlieko a mliečne výrobky boli dnes hlavnou surovinou pri príprave obeda v školskej jedálni. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

 • 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

  Dňa 11. mája sme si v našej škole pripomenuli 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, najväčšieho konfliktu v ľudských dejinách. Tento deň sa začal spoločným programom v telocvični, do ktorého sa ochotne zapojili žiaci našej školy pod vedením učiteľov predmetovej komisie Človek a spoločnosť. Okrem piesní a básní, ktoré v podaní žiakov odzneli, program pozostával z viacerých videí. Ich obsahom boli základné informácie o priebehu tohto svetového konfliktu, spomienky väzňov, ktorí prežili koncentračné tábory, autentické zábery vojny či spomienky žijúcich veteránov, v ktorých vojna zanechala doživotné stopy. Po spoločnom programe sme sa presunuli na školské ihrisko, kde nás už čakali milí hostia, príslušníci štábu 22. mechanizovaného práporu z Michaloviec. Na stanovištiach si žiaci mohli prezrieť viaceré vojenské vozidlá – AKTIS, Land Rover, skriňové sanitné vozidlo s odborným výkladom vojenského zdravotníka, videli ukážku rozborky a zborky samopalu a pištole či ukážku spojovacej techniky. Žiaci si mohli vyskúšať aj streľbu zo vzduchovky a hod granátom. Napriek tomu, že žiaci boli fascinovaní, veríme, že ani naša, ani budúce generácie nezažijú hrôzy vojny na vlastnej koži.

 • Beseda o lese a lesníctve s poľovníkom

  Mesiace apríl a máj patria lesom a poľovníctvu. Preto Základná škola Soľ pripravila dňa 7. 5. 2015 žiakom prvého stupňa dvojhodinovú besedu o lese a poľovníctve. Naše pozvanie prijal, ako po minulé roky, tajomník OkO SPZ a OPK Vranov nad Topľou a Poľovný hospodár PZ Topľa Soľ Slavomír Keresteš. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o živote zvierat v lese,  naučili sa rozoznávať zvuky jednotlivých zvierat, spev vtákov, rozlišovať stopy zvierat, druhy ihličnatých a listnatých stromov, rozlišovať jedlé a jedovaté huby. Boli poučení o vhodnom správaní sa v lese, ochrane zvierat a prírody. Zaujímavou prezentáciou sa dozvedeli informácie o práci poľovníkov - kŕmení lesnej zveri, udržiavaní krmelcov, solísk a posedov. Žiaci si svoje vedomosti  vyskúšali v teste. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s pánom tajomníkom.

 • Okresné kolo mladých záchranárov civilnej ochrany

  Okresný úrad Vranov usporiadal 6. mája na strelnici v Zámutove okresné kolo mladých záchranárov civilnej ochrany. Cieľom súťaže je v nadväznosti na učivo Ochrana života a zdravia pripravovať žiakov na možné riziká z následkov živelných pohrôm, havárií, katastrôf a teroristických útokov, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov. Štvorčlenné družstvá z 11 škôl v okrese súťažili vo vedomostných testoch, v civilnej ochrane, orientácii v prírode, zdravotníckej príprave, hasení malých požiarov a streľbe zo vzduchovky. Získať mohli najviac 585 bodov. Priamy postup na celoslovenské majstrovstvá si mohli zabezpečiť družstvá, ak získajú 570 a viac bodov. Žiaci boli na súťaž výborne pripravení, lebo až 9 družstiev získalo viac než 500 bodov a 3 družstvá viac než 570 bodov. Postup si zabezpečili 1. ZŠ Bystré, 2. Cirkevné gymnázium a 3. ZŠ Soľ.