Základná škola Soľ 53

 

Navigácia

škola pred rekonštrukciu

Pondelok 22. 4. 2019
Počet návštev: 2219539

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 22.4.2019)
Ján Bužo (IV.B)
Jana Bužová (VIII.C)
Eva Turtáková (VIII.C)
Pozajtra (Streda 24.4.2019)
Lenka Goroľová (IX.A)
Pavol Mitáč (IV.A)
Juraj Kroka (IX.B)
Juraj Kura (IV.B)
Juraj Mitáč (IV.B)
Juraj Mitáč (VI.B)
Juraj Ďuďa (VI.C)

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

 

  

Novinky

 • Deň narcisov 2019

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 23-krát. Ulice v jediný deň v roku – tento krát 11. apríla 2019 - zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si ho pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu tým, ktorí bojujú s rakovinou. Finančné prostriedky sa využívajú na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

  Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch súvisiacich s ochorením už 29 rokov. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení

 • Zápis

  Dňa 3.4.2019 sa v našej škole konal slávnostný zápis budúcich prvákov do prvého ročníka. Pre deti prebiehal v dopoludňajších hodinách krátky kultúrny program, ktorý si pripravili žiaci prvého ročníka. S natešením a získanými skúsenosťami ukázali budúcim prvákom, čo ich čaká v ich novej škole, čo sa všetko naučia a samozrejme musia zvládnuť a prekonať. Program sa niesol piesňami, tancom, riekankami a aj príjemnou atmosférou, do ktorej boli zapojení aj naši budúci prváci. Poobede boli slávnostne zapísaní a vyskúšaní v rôznych vedomostných otázkach v doprovode svojich rodičov.

 • Týždeň hlasného čítania (25.3. - 28.3.2019)

  Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Marec - mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy a na počesť Mateja Hrebendu. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - teda šírenie kníh, knižnej kultúry a podporu vzdelávania - plnia knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť. Slovenská asociácia knižníc totiž v roku 1999 vyhlásila posledný marcový týždeň ako Týždeň slovenských knižníc. V súvislosti s tým prebiehal na našej škole Týždeň hlasného čítania. Každý deň, počas prestávky z rozhlasu zaznel krátky príbeh, na základe ktorého vypracovali žiaci prvého stupňa pod vedením triednych učiteliek na hodinách čítania pracovný list. Za jeho úspešné vypracovanie mali možnosť zaradiť sa do žrebovania o vecné ceny. Pani zástupkyňa pre 1. stupeň našej školy vyžrebovala štyroch žiakov...

 • Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľ školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň

  3. apríla 2019 (streda)

  riaditeľské voľno z organizačných dôvodov pre žiakov 2.stupňa ZŠ z dôvodu testovania deviatakov.

  PaedDr. Pavol Hybala

  riaditeľ školy